APK-discussie laait op

APK-discussie laait op

APK-discussie laait weer op door een Europees voorstel maar de Tweede Kamer ziet niets in het plan om de apk-frequentie op te schroeven. Duitse media meldden afgelopen weekeinde dat eurocommissaris Siim Kallas van Verkeer apk-controles jaarlijks verplicht wil stellen voor auto’s van zeven jaar en ouder en bij auto's met een hoge kilometerstand.

Nu geldt een Europese richtlijn voor een jaarlijkse keuring vanaf tien jaar. Bovag en RAI Vereniging zijn wel voorstander van een strengere apk.
CDA-Kamerlid Sander de Rouwe zegt tegen dagblad De Telegraaf dat Europa een voorbeeld moet nemen aan Nederland: “Wij hebben een reële apk-frequentie (4-2-2-1, red.) en de minste verkeersslachtoffers.”
Volgens Pvda-Kamerlid Attje Kuiken worden auto’s steeds beter. “Daarom hebben we in Nederland de regels pas nog versoepeld.”
De VVD beschouwt de extra apk-keuringen als een lastenverzwaring voor de automobilist en is daarom tegen. De EU-plannen zouden vooral in het belang zijn van de organisaties die aan de keuringen verdienen.

De Bovag vindt het aanscherpen van de apk-regime wel zinvol, zegt woordvoerder Paul de Waal. “Wij zijn al een tijdje bekend met dit voornemen van Europa. Het betekent een lichte verzwaring van het apk-regime in Nederland. In het voorstel worden benzineauto’s na zeven jaar jaarlijks gekeurd, nu is dat in Nederland na 8 jaar. En uit de officiële apk-evaluatie blijkt dat het aantal mankementen bij auto’s onder het huidige regime juist is toegenomen. We moeten uitkijken dat niet het beeld ontstaat dat het nog wel een tandje minder kan met de apk.”

De Waal stelt wel dat er sprake is van “een storm in een glas water” omdat het voorstel waarover in de Telegraaf wordt gesproken, niet nieuw is en ook nog niet officieel.

Volgens RAI Vereniging gaan de eerste reacties van politiek Den Haag op het Europese voorstel voorbij aan een belangrijk aspect: dat het aantal kilometers mede bepalend is voor de staat van een voertuig. “Met name de koppeling van de eerste apk-keuring aan een nader te bepalen kilometerstand heeft meerwaarde”, aldus Eric Rommerts, secretaris van de afdeling Autovak van RAI Vereniging. “Dat de Tweede Kamerfracties daar in hun reacties weinig tot niets over zeggen, baart ons zorgen.”

Op dit moment moeten benzineauto’s ongeacht hun kilometerstand voor het eerst na 4 jaar worden gekeurd, daarna na 6 jaar en 8 jaar en dan jaarlijks. “De koppeling aan een bepaalde kilometerstand is goed te beargumenteren. Slijtage kan bij een relatief hoge kilometerstand eerder optreden dan pas na vier jaar, met alle mogelijke gevolgen van dien”, aldus Rommerts. Nu is de kilometerstand nog geen grondslag voor de apk-frequentie.

Daarnaast is het volgens RAI Vereniging een goed idee om de apk-eisen uit te breiden met milieueisen, bijvoorbeeld door een controle op werkende roetfilters en katalysatoren.