Privacy Statement

AutoCheck.nl is een handelsnaam van Automotive Application Services Provider BV (A2SP) te Utrecht. De activiteiten van A2SP richten zich op het samenbrengen van vraag- en aanbod binnen de automotivebranche. Wij hanteren een duidelijk privacy beleid ten aanzien van alle gebruikers (bedrijven en consumenten) van onze website en onze diensten.
Voor het verrichten van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers van onze website. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is onze databank aangemeld bij de Toe-zichthouder, het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

AutoCheck.nl neemt de privacy van u en al haar andere (potentiƫle) klanten serieus. We streven ernaar de privacy van onze klanten veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder kunt u in het kort lezen hoe AutoCheck.nl omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens

We verwerken persoonsgebonden informatie om een service te leveren die is afgestemd op uw individuele situatie, om u te voorzien van een zo compleet mogelijk AutoCheck rapport, om u online het AutoCheck rapport direct toe te zenden, om u, als alternatief voor betaling, Aanbiedingen te versturen, om u van de producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden, om u, wanneer u hiervoor kiest, op de hoogte te houden van waardedalingen van uw auto en uit het oogpunt van fraudepreventie. Wij gebruiken de informatie om klantprofielen op te stellen, als hulpmiddel bij de strategievorming, voor statistische bezoekersgegevens van AutoCheck.nl en voor branche breed onderzoek.

Gebruik cookies

Bij AutoCheck verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. AutoCheck gebruikt deze gegevens om meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie en gerichte marketingactiviteiten rond de producten en diensten van A2SP, AutoCheck en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van AutoCheck.nl zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Klikgedrag

Op de website www.AutoCheck.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan AutoCheck haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Het verstrekken van gegevens

We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude.

Vragen over ons privacy-beleid

Uw rechten:
De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs:

A2SP
Afdeling Servicedesk
Savannahweg 8
3542 AW UTRECHT

Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van AutoCheck op het gebied van privacy, neem dan contact met ons op, zodat wij onze dienstverlening beter op uw specifieke wensen kunnen aanpassen.

Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. Als u er geen prijs stelt op stelt dat uw gegevens worden gebruikt om u te informeren, zoals omschreven onder het kopje Beheer en verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u dit doorgeven aan A2SP. Op dit verzoek zullen wij binnen vier (4) weken reageren en het gebruik van de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor het leveren van informatie en aanbiedingen terstond staken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy reglement. Wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.